20:25כ׳:כ״ה
1 א

שלף. השולף עליו את הנשק:

2 ב

ויצא. הנשק:

3 ג

מגוה. מתוך תערה:

4 ד

וברק. פלנדור"ש בלע"ז כמו ולמען היות לה ברק (יחזקאל כ״א:ט״ו) פורבי"ר:

5 ה

ממרורתו יהלוך. ממרורתו של נשק יהלוך ומשם יהיו אמים ופחד על הרשע: