20:22כ׳:כ״ב
1 א

במלאות שפקו. בהתמלאות תאות לבו די, אז:

2 ב

יצר לו. תבא עליו צרה:

3 ג

ספקו. ל' די כדמתרגמינן כד ספיקו גמליא, ומצא להם היספקון:

4 ד

כל יד עמל תבואנו. תחזק עליו ותצר יד עניים: