20:18כ׳:י״ח
1 א

משיב יגע. הגזל שגזל:

2 ב

כחיל תמורתו. כאשר תהיה תמורתו לחיל נכסי' גדולים אז יביאהו חסרון:

3 ג

ולא יעלוס. בו, וכן יעלוז וכן יעלוץ שלשתן מתחלפות: