20:17כ׳:י״ז
1 א

בפלגות נהרי נחלי. גן עדן המתוקין כדבש וחמאה: