20:14כ׳:י״ד
1 א

לחמו במעיו. ביום אידו נהפך למרורות פתנים: