20:11כ׳:י״א
1 א

עצמותיו מלאו עלומיו. כח נערותיו:

2 ב

ועמו על עפר תשכב. כי ימות פתאום עם כחו: