20:10כ׳:י׳
1 א

בניו ירצו דלים. על אנשי סדום נאמר מענה זו שהיו גזלנים ואכזרים על עניים:

2 ב

וידיו תשבנה. חמס כפיו:

3 ג

אונו. כח אונסו: