2:9ב׳:ט׳
1 א

מחזיק. אוחז:

2 ב

ומת. לשון צווי כמו ומת בהר (דברים לב):