2:5ב׳:ה׳
1 א

אולם. אבל:

2 ב

אם לא. תראה בו מיד שעל פניך יברכך: