2:11ב׳:י״א
1 א

רעי איוב. אוהביו:

2 ב

לנוד. כמו מי ינוד לך (ישעיהו נ״א:י״ט) לא תנודו לו (ירמיהו ט״ו:ה׳):