2:10ב׳:י׳
1 א

גם. לא די שבראנו אלא גם את הטוב נקבל ואת הרע לא נקבל בתמיה:

2 ב

בשפתיו. אבל בלבו חטא: