19:29י״ט:כ״ט
1 א

כי חמה. שאתם מגדילים עון המביא לידי חרב:

2 ב

למען תדעון. ותבינו סוד הפורענות הבא על הרשעים ויש אם למסורת שדין כתיב כמו שיש דין בעולם כמו (שופטים ה׳:ז׳) שקמתי דבורה כן ראיתי בתנחומא: