19:26י״ט:כ״ו
1 א

ואחר עורי נקפו זאת. והם אינם נותנים לב לגואלי אלא אחר מכת עורי נקפו ונקרו הקניטה והרדיפה הזאת שאמרתי שהיא לי כנוקף וחותך בעורי כמו (ישעיהו י׳:ל״ד) ונקף סבכי היער:

2 ב

ומבשרי. אני רואה משפטים:

3 ג

אלוה. ל' משפט ויסורין: