19:25י״ט:כ״ה
1 א

ואני ידעתי גואלי חי. וא"ו זה חוזר למעלה אתם תרדפוני ואני ידעתי גואלי חי ליפרע והוא יתקיים ויעמוד:

2 ב

ואחרון על עפר יקום. לאחר שיכלו כל שוכני עפר הוא אחרון יעמוד:

3 ג

יקום. יתקיים: