19:20י״ט:כ׳
1 א

דבקה עצמי. שאני כחוש מעובי בשרי:

2 ב

בעור שיני. כל בשרי היה לקוי בשחין ובתולעים חוץ מחניכי שיניו: