19:18י״ט:י״ח
1 א

עוילים מאסו בי. נבזה אני בעיני נערים וכ"ש בעיני שרים: