18:7י״ח:ז׳
1 א

יצרו. יהיו קצרים צעדי כחו:

2 ב

ותשליכהו. מעליו עצתו שיעץ אשר לא יתקיים: