18:5י״ח:ה׳
1 א

גם. עתה לפי צעקתך זאת תנהג לדורות:

2 ב

אור רשעים ידעך. יקפץ ממקומו שביב. אשטנציל"א: