18:4י״ח:ד׳
1 א

טורף נפשו. חוזר על איוב לך אני אומר הטורף ומחבל נפשו באפו ובכעסו:

2 ב

הלמענך. הלמען צדקתך תעזב הארץ ממשפט מדתה:

3 ג

ויעתק צור. היוצר (ממקומו) מדעתו וממדתו: