18:20י״ח:כ׳
1 א

נשמו אחרונים. תמהו בשומעם על איד אשר בא לו:

2 ב

שער. לא יתכן להיות מגזרת שער שאין טעם שער (בשי"ן אלא בעין) ואינו נהפך לקמץ באתנחתא וסוף פסוק, ל"ש: