18:15י״ח:ט״ו
1 א

תשכון באהלו. אלמנה:

2 ב

מבלי לו. (שלא תהא שלו) שהרי מת, וסוף יזורה על נוהו גפרית: