18:10י״ח:י׳
1 א

טמון בארץ. תחת רגליו:

2 ב

חבלו. חבל מצודתו אשר ילכד בה: ומלכודתו טמון עלי נתיבו כשם שטומנין חבל מלכודת לעופות: