17:8י״ז:ח׳
1 א

ישומו. יתמהו:

2 ב

ונקי. אם יש צדיק שומע בהתולות החניפים האלה:

3 ג

יתעורר. לריב בכם: