17:6י״ז:ו׳
1 א

ותופת. כמו תוף:

2 ב

לפנים. של בריות אני: