17:4י״ז:ד׳
1 א

כי לבם צפנת משכל. ועל כן לא תרומם תפארתך על ידיהם: