17:3י״ז:ג׳
1 א

שימה נא. הבורא:

2 ב

ערבני. בתקע כף להתווכח יחד כמו מי הוא מאלה לידי יתקע וייטיב לו: