17:2י״ז:ב׳
1 א

אם לא. אם לא זאת באתני שבני אדם התולים נועדו עמי בתנחומי להתל בי:

2 ב

ובהמרותם. כמו וימרו בי (יחזקאל כ׳:ח׳) ממרים הייתם (דברים ט׳:ז׳) ל' בהקנטתכם:

3 ג

תלן עיני. עיני ולבי ומחשבתי לנוח בהן: