17:16י״ז:ט״ז
1 א

בדי שאול תרדנה. אותם אברים שסופן לירד שאול שתהא יחד על עפר נחת:

2 ב

נחת. מלונן ל' ותנח עליהם הרוח (במדבר י״א:כ״ו):