17:15י״ז:ט״ו
1 א

ואיה אפו תקותי. ואת למה נמשכת ומי ישורנה להריצה עדי: