17:13י״ז:י״ג
1 א

אם אקוה שאול. כמו אם חרוצים ימיו (לעיל יד) כלומר מאחר שאני מקוה שאול ביתי:

2 ב

ובחשך רפדתי. שיטחתי יצועי בקבר: