17:11י״ז:י״א
1 א

ימי וגו'. הנה ימי טובתי שהורגלתי בהם עברו:

2 ב

זמותי. שזמותי להאריך בטובה:

3 ג

נתקו מורשי לבבי. מחשבות שלבי מורשני שהיה לבי אומר לי לירש טובה לפי דרכי: