17:10י״ז:י׳
1 א

ואולם כולם. אני אומר לכם תשובו נא ובאו נא:

2 ב

ולא אמצא בכם חכם. במה שאתם מלעיגי' על קבלתי: