17:1י״ז:א׳
1 א

נזעכו. נקפצו כמו נדעכו (לעיל י):

2 ב

קברים לי. מוכן אני לקבר: