16:9ט״ז:ט׳
1 א

צרי. השטן הוא הצר:

2 ב

ילטוש. יחדד כמו לוטש כל חורש וגומר (בראשית ד):