16:8ט״ז:ח׳
1 א

ותקמטני לעד היה. הקמטתני והקדרתני בשביל עד שהיה לעד על עוני להשטינני: