16:3ט״ז:ג׳
1 א

ימריצך. ישערך פיך לחשוב דברים נמרצים על אופניהם: