16:22ט״ז:כ״ב
1 א

כי שנות וגו'. הקצובים מספר לימי חיי:

2 ב

יאתיו. יגיעו, ואז ארח לא אשוב אהלך: