16:20ט״ז:כ׳
1 א

דלפה. דומעת וזולפת דמעה ל' דילוף: