16:16ט״ז:ט״ז
1 א

חמרמרו. נקמטו כמו נחמרו בני מיעיה בל' משנה (חולין י) וכן מעי חמרמרו (איכה א):

2 ב

צלמות. שחשכו מחמת בכי ודמע':