16:15ט״ז:ט״ו
1 א

גלדי. מכה יבשה והעלאת גלד ול' משנה (ר"ה כ"ז) והעמידו על גלדו:

2 ב

ועוללי. ולכלכתי וגנותי כמו ויתעללו בה (שופטים י״ט:כ״ה) ל' בזיון וגנאי וכמו עוללה לנפשי (איכה ג):

3 ג

קרני. זיוי לשון וקרנים מידו לו (חבקוק ג׳:ד׳):