16:13ט״ז:י״ג
1 א

רביו. מורה חציו כמו רובה קשת (בראשית כא):

2 ב

מררתי. מרה שלי: