16:12ט״ז:י״ב
1 א

ויפרפרני. אותו עויל ל' פירורין:

2 ב

ויפצפצני. לשון נשבר לשברים הרבה בחבטה רבה כמו ונפצתם איש אל אחיו (ירמיה יד) ונפץ עולליך אל הסלע (תהלים קלז):