16:11ט״ז:י״א
1 א

יסגירני אל אל עויל. הסגירני הקב"ה אל אויל לץ עולל ללוץ בי:

2 ב

ועל ידי רשעים ירטני. רטיית תנחומיו ורפואתי מסר לרשעים שאינן אלא מקניטים, ד"א ירטני כמו ירצני לשון רצוי ותנחומים: