16:10ט״ז:י׳
1 א

פערו עלי בפיהם. פתחו כמו ופערה פיה (ישעיה ה):

2 ב

יתמלאון. יתאספון והרבה לו דומין במקרא קראו אחריך מלא (ירמיה ה) אשר יקראו עליו מלא רועים (ישעיהו ל״א:ד׳) ואינו משתנה מלשונו כי כל מילוי נאסף הוא: