15:8ט״ו:ח׳
1 א

ותגרע. ותרבה מלמעלה למטה לרדת עליך: