15:32ט״ו:ל״ב
1 א

בלא יומו. תעמוד תמורתו על מליאתה מליגדל ומלהצליח עוד כמו (בראשית נ׳:ג׳) וימלאו לו ארבעים יום פי' ואשלימו:

2 ב

וכפתו. כפיית ענפיו כל ענפי אילן דומין לכיפה: