15:30ט״ו:ל׳
1 א

ויסור. מן העולם:

2 ב

ברוח פיו. של שליט בעולם וזה מקרא חסר ויש פותרים בשביל רוח פיו שהרע לדבר סרה: