15:28ט״ו:כ״ח
1 א

וישכון ערים נכחדות. כן דרך בעלי גאוה בונים חרבות לשם: