15:26ט״ו:כ״ו
1 א

ירוץ אליו. היה רץ אל הבורא בגובה וזקיפת צואר להכעיסו:

2 ב

בעבי גבי מגיניו. בחזק' כחו, גבי ל' גובה כמו ותבני לך גב (יחזקאל ט״ז:כ״ד):