15:23ט״ו:כ״ג
1 א

נודד הוא. כלומר מובטח הוא לנוד:

2 ב

ידע. לו באמת:

3 ג

כי נכון. ומזומן לבוא בידו כלומר אליו ועמו יום חשך כמו מן הבא בידו (בראשית ל״ב:י״ד):